Llanbedrog Taxis - Gwasanaeth Tacsi Pwllheli, Abersoch a Llanbedrog

Amdanon ni

Wedi fy ngeni a'm magu yn Llanbedrog, 'rwy'n berchen ar gwmni preifat, teuluol, gyda 17 mlynedd o brofiad yn rhedeg gwasanaeth tacsi yn yr ardal.

'Mae'n wasanaeth preifat a phersonol yn gweithredu yn bennaf yn ardal Pwllheli, Abersoch a Llanbedrog ond hefyd at hyd a lled Pen Llyn.

'Rwy'n cynnig gwasanaeth cyfeillgar, cwrtais a phrydlon gyda prisiau cystadleuol.

Ffoniwch Geoff ar 0781 208 22 23 am amcan bris a'r prisiau diweddaraf. Cynigir disgownt i drigolion lleol.

Mae bws mini 14 sedd ar gael drwy drefniant ynlaen llaw (o leiaf 24 awr o rybudd).
Ffoniwch: 079 66 55 66 82 i drefnu'r bws mini.

Cynigir gwasanaethau eraill hefyd, fel negesydd neu ar gyfer cludiant, holwch os am fwy o fanylion.
Website Builder provided by  Vistaprint
MapQuest Terms and Conditions Maps/Directions are informational only. User assumes all risk of use. MapQuest, Vistaprint, and their suppliers make no representations or warranties about content, road conditions, route usability, or speed.